Een belangrijke voorwaarde bij mediation is dat alle partijen op vrijwillige basis willen meewerken én er sprake is van vertrouwelijkheid. Om vervolgens tot een goede oplossing voor alle partijen te komen, werken wij in vier fasen:

1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Allereerst is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je krijgt informatie over de aanpak, inhoud en kosten van mediation. Na dit gesprek beslis je samen of mediation iets voor jullie is.

2. Inventarisatiefase

Besluit je om verder te gaan? Dan spreken we allereerst af dat de gesprekken op vertrouwelijke basis plaatsvinden en wij als mediator ook vertrouwelijk met gegevens omgaan. Hiervoor tekenen we een mediationovereenkomst. Zo weet iedereen dat er open over zaken gepraat kan worden. Iedereen krijgt de ruimte om zijn standpunten, belangen en wensen in te brengen. Niet alleen praktische zaken, maar ook onderliggende gevoelens.

3. Werken aan een oplossing

Luisteren is de basis om meer begrip te krijgen voor de ander. Dit geeft ruimte voor een betere communicatie. Samen kijken we hoe we onderlinge geschillen en onenigheden kunnen overbruggen. Op deze manier begeleiden wij je tijdens de gesprekken stapsgewijs naar een duurzame oplossing die voor iedere partij werkt en ook haalbaar is.

4. Maken van afspraken en evaluatie

Als jullie op een gegeven moment tot afspraken komen, kunnen we deze vastleggen in een overeenkomst. Dat noemen we een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden de taken en verplichtingen van beide partijen opgenomen. De gemaakte afspraken zijn hiermee juridisch bindend. Mocht één van jullie zich niet aan deze afspraken houden, dan kan de ander deze hierop aanspreken.

Ongeveer 3-4 maanden na afronding van de mediation hebben we weer contact. Dan bespreken we wat de gesprekken hebben opgeleverd en of het gelukt is de positieve lijn vast te houden.

Waar vindt de mediation plaats?

De intake en de mediation vinden altijd plaats op neutraal terrein. Dit kan zijn op ons kantoor in Diepenveen, ook zijn andere locaties mogelijk, zolang die locatie voor biede partijen goed is.

Contactgegevens

Diepenveenseweg 28
8121 PN Olst

06 54  26 40 25

 

 

KvK nummer: 56757662

BTW nummer: 153449627B01

adr